Persoonlijke gegevens

Clubshirt

Contributie

De algemene ledenvergadering stelt elk jaar in maart de contributiebedragen vast.

Bij de recreanten en lange afstand loopgroep kan men ook een wedstrijd licentie nemen.

De hoogte van de bondsafdracht** wordt bepaald door de Atletiekunie.

*) Verplichte velden

**) Zie contributieberekening elders op onze website onder contributie