Wij hebben als Vertrouwenscontactpersonen van AV De Sprinter met het bestuur afgesproken een risicoscan te maken voor onze vereniging om te kijken of grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen de club, in hoeverre het beleid leeft en hoe hierover wordt gecommuniceerd. Wat gaat goed in de club en wat kan beter? Wat zijn de risico’s voor grensoverschrijdend gedrag? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het beleid en de communicatie wat betreft grensoverschrijdend gedrag en de cultuur binnen de vereniging?

Hiervoor willen we jullie vragen twee korte checklists in te vullen, waarin er een aantal stellingen wordt voorgelegd.
1. Checklist grensoverschrijdend gedrag. Je kunt hem online invullen (even naar beneden scrollen naar de oranje knop met checklist): KLIK HIER. Download dan daarna het rapport met de uitslag en mail dit naar de vertrouwenscontactpersonen (davidvcp@avdesprinter.nl en chantalvcp@avdesprinter.nl).

2. Checklist beleid en communicatie. Hiervoor geldt hetzelfde: online invullen (even naar beneden scrollen naar de oranje knop met checklist): KLIK HIER. Download dan daarna het rapport met de uitslag en mail dit naar de vertrouwenscontactpersonen (davidvcp@avdesprinter.nl en chantalvcp@avdesprinter.nl).

Deze checklists worden voorgelegd aan verschillende mensen binnen de vereniging, waarmee wij kunnen nagaan hoe de situatie door iedereen wordt ingeschat (verwerking gebeurt uiteraard anoniem), waar eventuele verschillen zitten en wat wij, in overleg met het bestuur, vervolgens kunnen doen op het gebied van preventie.

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!

Sportieve groeten,
David en Chantal